Financeiro / RH / Compras​

Thomas Leal

Compras
thomasleal@sinergia.edu.br

Roberta Neves

Financeiro
roberta@sinergia.edu.br

Camila Matos

Financeiro
camila@sinergia.edu.br

Gislaine Rossa

Financeiro / RH
gislaine@sinergia.edu.br